Bio/ O Autorce

SONY DSC

EN

Monika  Wiśniewska is a writer and an English teacher with a master’s degree. She moved to England in 2004, shortly after Poland had entered European Union and worked her way up from the bottom of the career ladder, eventually becoming a successful business development professional.

In 2018 she wrote her first book Polish Girl in Pursuit of the English Dream. In her brave memoir, she bravely revealed the harsh reality she was faced with when she had come to England as an immigrant and shared her countless reflections on life, love, betrayals and relationships.

She described her journey to self-discovery, using her own life experiences as an example, showing how everyone can learn unconditional self-love and find the ultimate peace and happiness.

She now lives near Windsor, UK.

PL
Monika Wiśniewska jest pisarką i nauczycielką języka angielskiego z tytułem magistra. Przeprowadziła się do Anglii w 2004 r., krótko po tym, jak Polska weszła do Unii Europejskiej i zaczęła pracować od podstaw kariery zawodowej, by w końcu zostać odnosząca sukcesy specjalistka w dziedzinie rozwoju biznesu.

W 2018 roku napisała swoją pierwszą książkę ‘Polska Dziewczyna; W Pogoni za Angielskim Snem’. W swojej opowieści odważnie ujawniła trudną rzeczywistość, z którą miała do czynienia, gdy przybyła do Anglii jako emigrantka. Podzieliła się także niezliczoną ilością refleksji na temat życia, miłości, zdrady i związków.

Opisała swoją podróż do samopoznania, wykorzystując przykłady z własnych doświadczeń życiowych, pokazując tym samym, jak każdy może nauczyć się bezwarunkowej miłości do siebie i znaleźć ostateczny spokój i szczęście.

Obecnie mieszka koło Windsoru w Wielkiej Brytanii.

BUY ‘Polish Girl; In Pursuit of the English Dream’

 

 

 

Polish Girl; In Pursuit of the English Dream- A very honest story… emotional, optimistic, dream-chasing determination to find true love and better life. This has to be one of the best books I’ve ever read in my life. The story is so beautifully written and once you get hooked to the first chapter, that’s it, you cannot stop till you flip to the last page of the book. I absolutely enjoyed it and I highly recommend it.

Tony Freeman- Award Winning Screenwriter

camera-690163

Testimonial “A great book, packed with fascinating stories”

%d bloggers like this: